Onze Visie

In onze omgeving ontmoeten we regelmatig mensen met een beperking die niet de mogelijkheden hebben om mee te draaien in het veeleisende bedrijfsleven. Wij zijn van mening dat ook zij recht hebben op nuttig werk om zich daarin te kunnen ontplooien, wat tevens een middel is voor het verkrijgen van erkenning en waardering. Dit sluit aan bij de wet recht op arbeid voor iedereen. Wij vinden het belangrijk om, met onze ervaringen, kwaliteiten en mogelijkheden, ook daadwerkelijk iets te ondernemen voor deze groep mensen.

Doel van de Hof van Arcadia

De Hof van Arcadia heeft ten doel het bieden van begeleiding, verantwoorde zorg en hulp aan mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking, psychische problemen en anderen die hulp behoeven, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, ras, nationaliteit en geslacht en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

De dagelijks leiding bestaat uit:

Dhr. T.J. Jacobi  

Mevr. M. Jacobi van der Meer

De  Hof van Arcadia is gevestigd in de gemeente Westerkwartier. 

Kolonieweg 26a

9865VZ Opende