Stichting en Raad van Toezicht

Sinds 2019 is er bij de Hof van Arcadia een Raad van Toezicht ingesteld.

Deze bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw Lea van der Tuin -Financien (Voorzitter)

De heer  Jelle Drost -Zorginhoudelijk 

Mevrouw Miranda Döll –Kwaliteit

Daarnaast is de Hof van Arcadia met ingang van 1 april 2020 een stchting geworden. Dit betekent dat er geen winstoogmerk bestaat binnen onze organisatie. Daarbij is ook de Anbi status aangevraagd, dit betekent dat mensen belastingvrij schenkingen of giften kunnen doen ten behoeve van de zorg van onze deelnemers.

Beleidsplan Hof van Arcadia

De Hof van Arcadia beschikt over een beleidsplan. Het is belangrijk dat je uitleg geeft aan belanghebbenden welk beleid er wordt gevoerd. Voor degene die hierin geinteresseerd zijn is het hier te lezen