Stichting Hof van Arcadia

 

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het bieden van begeleiding, verantwoorde zorg en hulp aan mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking, psychische problemen en anderen die hulp behoeven, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, ras, nationaliteit en geslacht en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

Het dagelijks bestuur van de Stichting Bestaat uit:

Mevr. E. Beiboer- Kalsbeek secretaris/penningmeester

Dhr. B. van den Berg  Bestuurder

Dhr. T.J. Jacobi  Voorzitter

De stichting Hof van Arcadia is gevestigd in de gemeente Westerkwartier. De stichting heeft geen winstoogmerk.. 

RSIN nummer: 860871629

IBAN: NL96RABO0112955118 t.nv. Hof van Arcadia

KvK: 77010507

De stichting is gevestigd:

Kolonieweg 26a

9865VZ Opende

 

 

 

Raad van Toezicht 

bestaat uit de volgende personen:

Mevr. Lea van der Tuin -Financien (Voorzitter)

Dhr. Jelle Drost -Zorginhoudelijk  ( Secretaris )

Mevr. Miranda Döll –Kwaliteit  ( Penningmeester)

Beloningen:                     

De bestuurders ontvangen geen beloning voor het uitvoeren van hun functie binnen de stichting

De toezichthouders ontvangen een  onkostenvergoeding voor hun functie in de Raad van Toezicht

De werknemers binnen de stichting ontvangen een salaris conform  CAO Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Beleidsplan:                   

Beleidsplan hier te lezen

Jaarverslag:                   

Er is nog geen jaarverslag beschikbaar omdat de stichting nog niet actief is.

Financieel Jaarverslag

Het financieel jaarverslag zal geplaatst worden nadat de stichting actief is