Cursus Bosmaaien

Maaien is een groot onderdeel van de werkzaamheden in het groen. Om wat ruiger terrein te maaien maak je gebruik van een bosmaaier. Om met deze bosmaaier te mogen werken leer je hier eerst mee om te gaan. Hiervoor kun je bij de Hof van Arcadia je certificaat halen.